tomasz dobiszewski  news  bio  works  texts  exhibitions  contact

works

22052016 from 'tracking the sun' cycle [installation, 14 photograms] 2016
22052016 z cyklu 'tracking the sun' [instalacja, 14 photogramów] 2016
   

Polygonum, Galeria Miejska bwa, Bydgoszcz 2016Polygonum, Galeria Miejska bwa, Bydgoszcz 2016Polygonum, Galeria Miejska bwa, Bydgoszcz 2016The installation shows the path which sun has made on 22nd of May 2016 in the room converted into a camera obscura.
Trace was registered directly on photographic paper.


Instalacja przedstawia drogę jaką dnia 22 maja 2016 roku słońce przebyło w pomieszczeniu przekształconym na ciemnię optyczną.
Ślad drogi został zarejestrowany bezpośrednio na papierze fotograficznym.


-----------------------------------------------
all rights reserved 2016